Bozdoğan Adının Kaynağı:
 
 Bozdoğan adının kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte çeşitli tahminler ve belirlemeler yapılmaktadır. Bunlardan birisi, 1000' li yıllardan itibaren Anadolu ' ya gelmeye başlayan Oğuz akıncılarının bir kolunun bu bölgeye geldikleri ve büyük bir boy veya aşiret olan " Bozdoğanlı " yada " Doğan Beyli "  grubunun yerleştikleri bölgeye de adlarını vererek bu yerleşim biriminin adına artık " Bozdoğan " olarak anıldığı ve bilindiğidir.
             İkincisi ise, yöreye gelen Oğuz boyunun o dönemin önemli Savaş Silahlarından sayılarak özellikle atlı askerlerce kullanılan daha ağır, yaya askerlerce kullanılanı daha hafif, ağaç saplı, başı bakır, pirinç ya da demirden yapılmış " Bozdoğanlar " silahını kullanmaları nedeniyle yörenin " Bozdoğan " adını aldığıdır.
           Bugün Bozdoğan ismi Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yerleşim birimi özellikle köy ya da mahalle adı olarak geçmektedir. Öteden beri bilinen Bozdoğan adının, en kuvvetli tahminle Boz Beyle Doğan Bey ' in önderliğindeki " Bozdoğanlı " aşiretinden almış olduğudur